Miljöanpassat skogsägande i fokus på SkogsElmia

På SkogsElmia som arrangeras nästa sommar kommer miljövänligt skogsbruk vara i fokus. Foto: Per Eriksson, Anläggningsvärlden.
På SkogsElmia som arrangeras nästa sommar kommer miljövänligt skogsbruk vara i fokus. Foto: Per Eriksson, Anläggningsvärlden.

Den nya generationen skogsägare tar greppet om skötseln av sina egna skogar. Minst lika viktigt som avkastning är att skogen brukas på ett långsiktigt och miljöanpassat sätt. Det kommer märkas på SkogsElmia, som arrangeras nästa sommar, den 6–8 juni 2019 i skogarna söder om Jönköping.

Om Elmia Wood är hela världens skogsmässa med fokus på teknik och innovationer så kan SkogsElmia beskrivas som hela Nordens skogsmässa. Det övergripande temat för mässan kommer vara skogsägande, ett ämne som berör alla i skogen på olika sätt – från skogsägarna till maskinentreprenörerna och de skogliga tjänstemännen.

Mässans tema kommer innehålla allt från ägarskiften och skogsförvaltning till markskonande teknik och logistik. När skogsägarna ställer nya krav blir skogsmässor en allt viktigare mötesplats för skogsbrukets olika aktörer och plattform för utveckling av nya produkter och tjänster. Den smarta digitala tekniken får allt mer insteg även i skogen, så mässbesökarna kan se fram emot många innovationer och mycket nytänkande hos utställarna.

SkogsElmia arrangeras vart fjärde år och lockar runt 30 000 besökare och 300 utställare. Ny projektledare för SkogsElmia är Mattias Pontén, som är jägmästare och har ett stort kunnande och gedigen erfarenhet om skogsbranschen. Han tillträder sin nya tjänst nu i juni månad.

– Det ska bli fantastiskt kul att vara en del av skogsbrukets utveckling. Skogsägande är ett brett ämne med många olika frågor, som jag själv som skogsägare brinner för. Just nu handlar det mycket om att bedriva ett hållbart skogsbruk för framtiden, en framtid som kommer präglas av digitalisering och kopplingen mellan tjänster och produkter. Vi kommer ladda SkogsElmia med många relevanta aktiviteter som komplement till utställarnas alla nyheter och ser fram mot en givande mässa för alla, säger Mattias Pontén.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se