Mercedes tunga el-lastbil på test hos kunder redan nu

I september förra året visade Mercedes-Benz sin prototyp för en eldriven tung lastbil för distributionskörning. Nu står det klart att en mindre serie av 25-tons bilen Urban eTruck kommer att sättas i produktion i en mindre serie redan i år. Det blir världens första helt eldrivna tunga lastbil.
I september förra året visade Mercedes-Benz sin prototyp för en eldriven tung lastbil för distributionskörning. Nu står det klart att en mindre serie av 25-tons bilen Urban eTruck kommer att sättas i produktion i en mindre serie redan i år. Det blir världens första helt eldrivna tunga lastbil.

Urbaniseringen gör att distributionskörningen i städer bara kommer att öka, vilket gör att efterfrågan på elfordon som kan utföra leveranserna är högt. När Mercedes-Benz i höstas visade Urban eTruck på IAA-mässan var intresset rekordstort.

Detta var första gången i världen som en körbar, eldriven tung lastbil visades för publik. De första exemplaren av lastbilen som har 25 ton totalvikt och en räckvidd på ca 20 mil, kommer att levereras till kunder redan i år.

– Reaktionen efter världspremiären var fantastisk, säger Stefan Buchner som är global chef för Mercedes-Benz Trucks. Vi har kontakt med ett 20-tal potentiella kunder inom återvinning, dagligvaror och logistik. Vi tar därmed de första stegen mot full serieproduktion och år 2020 vill vi ha den helt ute på marknaden .

Urban eTruck är utsläppsfri, tyst som en viskning och har en lastförmåga på 12,8 ton. Under 2017 kommer ett antal bilar att sättas i trafik i Tyskland för utvärdering av hur alla detaljer fungerar i verklig drift – inte minst laddnings- och batterisystem. Det kommer att finnas både 18- och 25-tons versioner med skåp med och utan kylning samt chassiutföranden.

På grund av att de stora städerna växer behöver buller och utsläpp från distributionslastbilar minska i hög takt. På Mercedes är man säkra på att detta är en sektor där eldrift kommer att slå igenom mycket snabbt. Batteriernas vikt är inte längre ett stort problem och kombinationen korta avstånd och fasta terminaler med ganska långa lastningstider är perfekt för eldrift.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se