Med sågspån i tanken

flis_ta

BioFuel Region har fått finansiering från EU Horizon 2020 för att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning.

– Vi har råvaran för inhemsk produktion av biodrivmedel och nu har vi allierat oss med kunnigt folk i Europa, säger Magnus Matisons på BioFuel Region.

Förra veckan besökte han en storskalig produktionsanläggning för pyrolysolja i Hengele, Holland. Sågspånet hettas upp och omvandlas till pyrolysolja som sedan kan samraffineras med fossil olja till fordonsbränsle. Tekniken som utvecklats av BTG (BiomassTechnology Group) levereras nu till Sverige och Finland.

– Tillsammans med Finland kommer vi att titta på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras, berättar Magnus Matisons.

Det finns runt 100 sågverk i Sverige som levererar cirka 10 TWh sågspån, så potentialen är stor. Finland har liknade förutsättningar. Det finns också andra biprodukter som går att förädla och ett stort intresse för både pyrolysolja och torrefierat material. I projektet medverkar representanter för både raffinaderier och stålproducenter som efterfrågar stora mängder biomaterial för att sänka sina koldioxidutsläpp. Var slutprodukten än hamnar så kommer den att bidra till klimatomställningen.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se