Lambertson satsar på eldrivna maskiner

lambertsson-el

Byggbranschen släpper varje år ut mer växthusgaser än alla Sveriges bilar tillsammans. Nu satsar rentalföretaget Lambertsson på eldrivna anläggningsmaskiner för att minska utsläppen.

Enligt en rapport från IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, och Sveriges byggindustrier beräknas byggbranschens totala klimatpåverkan uppgå till cirka tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Sett till ett enskilt år, 2012, motsvarade byggbranschens utsläpp av växthusgaser 17 procent av Sveriges totala rapporterade utsläpp, enligt rapporten ”Klimatpåverkan från byggprocessen”. En av många åtgärder som förs fram för att minska utsläppen är att ersätta bensin och dieseldrivna anläggningsmaskiner med elmaskiner.

Rentalföretaget Lambertsson lanserar nu både eldrivna stampar, grävmaskiner och hjullastare.
– Det här är framtidens klimatsmarta maskiner som vi redan nu kan erbjuda våra kunder i byggbranschen. Utöver att maskinerna har nollutsläpp av växthusgaser är de även tysta och släpper inte ut några avgaser. Även arbetsmiljön förbättras alltså, säger Per Hovbrandt, marknadschef på Lambertsson Sverige AB.