Kanonaden Entreprenad testar ny metod för betongläggning

Med en teknik som inte använts i Sverige tidigare kan man lägga betongkonstruktioner med glidformsteknik. Tekniken är vanlig i många andra länder och nu har metoden testats i Sverige av Kanonaden Entreprenad.
Med en teknik som inte använts i Sverige tidigare kan man lägga betongkonstruktioner med glidformsteknik. Tekniken är vanlig i många andra länder och nu har metoden testats i Sverige av Kanonaden Entreprenad.

Kantstenar, skyddsvallar i mittremsan på motorvägar, diken för vattenavlopp – det finns många formdelar av betong. Med glidformstekniken går det snabbt och enkelt att tillverka sådana monolitiska profiler.

– Det är en teknik som är beprövad och vanlig i många andra länder men inte i Sverige. Nu har vi tillsammans med Kanonaden Entreprenad samt expertis från Danmark testat metoden. Man kan alltså lägga betong ”on the go”, i det här fallet, i form av kantsten runt en fastighet, säger Jesper Urdén, säljare på Wirtgen Group.

Vid offset-förfarandet överlämnar i regel en betongblandare materialet till maskinens tråg. Detta transporteras sedan vidare valfritt via ett svängbart matarband eller en svängbar matarskruv till den på sidan av utläggaren monterade offset-glidformen. Under offset-utläggarens framåtrörelse skapar glidformen den monolitiska profilen. Bandbredden av olika möjliga former och storlekar är enorm, oavsett om det handlar om ofta använda former som t.ex. New Jersey-profilen eller om det gäller specialtillverkningar.

Man kan alltså lägga betong ”on the go”, i det här fallet, i form av kantsten runt en fastighet,  Jesper Urdén, säljare på Wirtgen Group.

Offset-användningar sträcker sig från vägbegränsningar via skyddsräcken med en maximal höjd på 2 meter till konstgjorda avlopp men även smala vägar. I jämförelse med den manuella läggningen av färdiga betongdelar är offset-utläggningen mycket snabb och effektiv.

Vid den första betongläggningen i Sverige som gjordes vid en lagerfastighet i ett industriområde i Örebro använd man sig av en Wirtgen SP15i som är en mångsidig maskin för högkvalitativa betongbeläggningar. Förutom att belägga förskjutningsprofiler kan maskinen även användas för beläggning av cykelbanor, smala vägar, kanaler och rännor.

Wirtgen SP 15i lägger betongkonstruktioner i bredder upp till 1800 millimeter och beläggningstjocklekar upp till 1300 millimeter både i det öppna och i tunnelnkonstruktioner. I offsetläge producerar SP 15i säkerhetsbarriärer som kantstenar, kanaler, vattenrännor och betongplattor eller cykelvägar på upp till 1,80 meters bredd.

Som standard kommer SP 15i med tre bandenheter (två baktill, en framtill) men finns även som fyra-bandad modell. Beläggningsformen kan placeras på vänster eller höger sida av maskinen inom eller utanför maskinramens bredd. Den här funktionen gör att både betongutläggaren och betongbilen kan färdas i den rörliga trafiken utan att det behövs några farliga svängningsmanövrer från betongbilen. I Wirtgen SP 15i utförs betongmatning via en bandtransportör. Man kan alternativt välja att integrera en fällbar bandtransportör eller skruvtransportör.

Länk till Wirtgen

© Anläggningsvärlden 2019.
per@anlaggningsvarlden.se

IMG_20190709_115629 IMG_20190709_115742 IMG_20190709_115802

IMG_20190709_124011