John Deere lanserar skördaraggregat för sena gallringar och slutavverkning

Det nya H424 skördaraggregatet ersätter den tidigare modellen H414. H424 har fått ett nytt utseende. Förändringarna som har gjorts är baserade på synpunkter från kunderna. John Deere säger att resultatet är förbättrad produktivitet, förenklat underhåll, ökad hållbarhet, längre drifttid, högre mätnoggrannhet och sänkta kostnader för det dagliga underhållet. Denna modell är även utrustad med den nya sågenheten SuperCut 100S. Skördaraggregatet H424 finns för John Deeres skördare 1070G, 1170G och 1270G. 

H424 är ett medelstort skördaraggregat som är utformat för sena gallringar och slutavverkningar där trädets diameter i brösthöjd är 150–430 mm. H424 lämpar sig också utmärkt för hantering av krokiga träd och arbete i sluttningar.

Den nya PEVO-ventilen förbättrar skördaraggregatets prestanda, justerbarhet och ekonomi jämfört med föregångaren. Förbättrad slangdragning från kranen till skördaraggregatet och från ventilblocket till matarmotorerna ökar slangarnas hållbarhet. Den nya, gångjärnsförsedda ventilkåpan gör att det dagliga underhållet går smidigt. Smörjpunkter och sågkedjeoljetanken är också lättare att komma åt, och smörjintervallen har förlängts jämfört med tidigare. 

Vinklingen på skördaraggregatets tiltlänk har ökats bakåt med 4°, vilket förbättrar greppet om stammen i gripen vid matning bakåt och gör det också enklare att arbeta i sluttningar. Den fasta bakre kniven har kortats av för att underlätta hanteringen av krokiga stammar och lövträd. Placeringen av de bakre kvistknivarna har också ändrats för att öka precisionen vid färgmärkning. En mer robust tiltram för krävande förhållanden finns som tillval. 

Från och med 2020 kommer alla John Deeres skördaraggregat att vara utrustade med den nya sågenheten SuperCut 100S. Sågenhetens nästa generations kedjespänningsenhet, automatiska kedjesträckning och mekaniska sågsvärdslösning gör den extra effektiv och tillförlitlig. Den förbättrade kedjefrigöringen gör det enklare att byta sågkedja. Den nya sågenheten gör även att du kan välja mellan fler sågmotorer och sågsvärd. 

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se