Huddig 1260D med rälshjul

Huddig 1260D Rail finns med både drivna och icke-drivna rälshjul. Redan levererade 1260D RAIL-maskiner kan uppgraderas till drivna järnvägshjul i efterhand.
Huddig 1260D Rail finns med både drivna och icke-drivna rälshjul. Redan levererade 1260D RAIL-maskiner kan uppgraderas till drivna järnvägshjul i efterhand.

Nu lanserar Huddig en ny version av Huddig 1260D Rail med hydrauliskt drivna järnvägshjul.

Det innebär att maskinen kan köras enbart på järnvägshjulen och ta sig fram på bansträckor där det inte är tillåtet att köra på gummihjul. En av fördelarna är också att maskinen kan köras fortare och dessutom blir stabilare i transportläge.

I Huddigs lösning driver en hydraulmotor de två bakre järnvägshjulen via en differentialspärrad axel. Detta minskar risken för slitage och värmeutveckling vid körning i högre hastigheter som kan uppstå när flera hydraulmotorer ska jobba synkront. Driften kopplas om mellan gummihjul och järnvägshjul vid körning i upphöjt respektive nedsänkt läge.

Den drivande axeln är försedd med separata system för färd- och parkeringsbroms. Det går att begränsa hastigheten, men för att framtidsäkra konstruktionen har Huddig valt att bygga för snabbare transporter redan idag.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se