“Hemarbete får inte fäste i byggbranschen”

En Novusundersökning visar att byggcheferna har svårare att arbeta hemifrån än chefer i andra branscher
Foto: Per Eriksson

Hemarbete gör det svårare att vara en bra chef och byggcheferna har svårt att jobba hemifrån. Samtidigt planerar de att återgå till att arbeta på arbetsplatsen när coronapandemin är över. 

Det visar en Novusundersökning om hur coronapandemin påverkar bygg- och anläggningsbranschen, genomförd på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom fackförbundet Ledarna.

– Ledarskap handlar om relationer. Chefernas svar visar tydligt hur ledarrollen utmanas när vi inte kan träffa varandra på riktigt lika mycket som annars, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna.

Undersökningen visar att efter ett år av pandemin upplever betydligt fler chefer att det är svårare att vara en bra ledare totalt sett, än efter pandemins första fas förra våren. 43 procent av cheferna i bygg- och anläggningssektorn anser att pandemin gör det svårare att vara en bra ledare än i pandemins första fas Det är fokus på nuläget som i första hand påverkar ledarskapet och att planeringen gällande bemanning blivit svårare.

Undersökningen visar också att 60 procent av byggcheferna uppger att det har blivit svårare att träffa personalen. Även stressen har ökat bland både chefer och medarbetare.

I byggsektorn har 27 procent mestadels arbetat hemifrån eller på distans. Det ska jämföras med 40 procent av chefer i samtliga branscher.

Enligt 44 procent av cheferna är den huvudsakliga anledningen till den låga graden av distansarbete att det krävs närvaro på arbetsplatsen.

© Anläggningsvärlden 2021.
info@anlaggningsvarlden.se