Hållbart byggande med träprodukter

I takt med att byggsektorn globalt fortsätter att förbruka cirka en tredjedel av planetens redan begränsade resurser blir övergången till mer slutna materialcykler allt viktigare. Metsä Wood ökar medvetenheten om att bygga med trä eftersom det möjliggör de nödvändiga förändringarna för hållbart byggande.
I takt med att byggsektorn globalt fortsätter att förbruka cirka en tredjedel av planetens redan begränsade resurser blir övergången till mer slutna materialcykler allt viktigare. Metsä Wood ökar medvetenheten om att bygga med trä eftersom det möjliggör de nödvändiga förändringarna för hållbart byggande.

I takt med att byggsektorn globalt fortsätter att förbruka cirka en tredjedel av planetens redan begränsade resurser blir övergången till mer slutna materialcykler allt viktigare.

Metsä Wood ökar medvetenheten om att bygga med trä eftersom det möjliggör de nödvändiga förändringarna för hållbart byggande.

Inom byggmaterialsektorn tar enbart produktionen av stål och aluminium 51 procent och betongproduktionen 17 procent av energin som krävs för att producera alla byggnadsmaterial globalt.

– Vi behöver genast byta ut ohållbara konsumtionsmönster. Att öka användningen av hållbart trämaterial vid byggande är ett nödvändigt steg i rätt riktning. En positiv bieffekt är att icke-förnybara råmaterial som stål och cement kan sparas eller användas för ändamål som tillför mer värde, säger arkitekten Kristoffer Tejlgaard från Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Trä med den högsta styrkan är så lätt att byggnader kan byggas med mindre stabila grunder, vilket i sin tur kräver mindre pålning, konstruktionsmaterial och tid. Att ersätta andra rammaterial med trä kan förbättra materialeffektiviteten för en byggnad betydligt. Enligt nya studier är byggande med trästommar det mest materialeffektiva alternativet, följt av lättare stålramar.

– När stommen är lätt skapar det extra fördelar inom hela produktions- och konstruktionskedjan: utsläppen som skapas av tillverkning och transport är små och mindre energi krävs för att lyfta komponenterna på byggarbetsplatsen. Den låga vikten möjliggör även en hög grad av prefabricering eftersom moduler eller till och med hela byggnader kan tillverkas på annan plats och transporteras till sin slutliga destination. Tid, pengar och miljö sparas, säger Ruben Dahl Hansen, koncernchef på det norska byggföretaget Arca Nova Bolig AS.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se