Hallå där, Jessica Nordin…

jessica-nordin304

miljö- och affärsutvecklingsstrateg på Sveaskog som genomfört en affär med Boliden kring ekologisk kompensation.

Vad innebär affären?
– Affären gör det möjligt för Boliden att genomföra en strategisk viktig utbyggnad i Aitikgruvan i Gällivare. Under fem års tid ska Sveaskog genomföra en rad olika åtgärder för att gynna naturvärden i ett 800 hektar stort område i Sarkanenä-Leipipir.

När började detta projekt ta form?
– Det var i början av år 2014 som Boliden tog kontakt med Sveaskog och ett samtal inleddes om Sveaskog kunde vara en samarbetspartner i samband med att Boliden behövde utöka kapaciteten av sitt sandmagasin i Aitikgruvan i Gällivare.

Vad kommer att ske i kompensationsområdena?
– Vi kommer att skapa nya naturvärden, inte bara skydda befintliga. Områdena får ett långsiktigt skydd och utöver det vidtar vi en rad skötselåtgärder. I Sarkanenä-Leipipir kommer vi att utföra naturvårdsbränningar samt främja lövinslag där så är möjligt. Men den kanske viktigaste åtgärden är flytt av ved från påverkansområdet till kompensationsområdet.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se