Granbarkborren har dödat 7 miljoner kubik skog i år

_W5A5603

Granbarkborren har under 2019 orsakat skador på närmare 7 miljoner kubikmeter skog i södra och mellersta Sverige, värt flera miljarder kronor. Det visar en kartläggning som Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Södra Skogsägarna. Det innebär nästan dubbelt så omfattande angrepp som rekordåret 2018. Problematiken har dessutom spridit sig norrut.

– Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna har gjort inventeringar och enkäter till skogsbolag i södra Sverige. Resultaten har vägts samman och bedömningen gemensamt med skogsbolagen är att nästan 7 miljoner kubikmeter skog förstörts av granbarkborren vilket motsvarar ett virkesvärde på nära 3 miljarder kronor. Det är en fördubbling jämfört med rekordåret 2018 då 3–4 miljoner kubikmeter var angripet. En årsavverkning i Sverige motsvarar cirka 90 miljoner kubikmeter.

Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver, Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna.

– I vår inventering ser vi att det hårda arbetet med att plocka ut angripet virke gör god nytta, men det finns fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, ha bättre koll på sin skog och få ut de träd som har färska skador. Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna.

Det har skett en ökning i stort sett i alla län i Götaland och samtidigt är det tydligt att problematiken har spridit sig norrut och nu omfattar stora delar av Svealand.

Orsaken till att angreppen slog rekord under 2018 var den varma och torra sommaren som gynnade skadeinsekten. Det gjorde att den kunde svärma två gånger och bli enormt många fler till våren 2019.

Enligt Skogsstyrelsen är det fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att skogsägaren ser över sin skog, avverkar och tar ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då följer de granbarkborrar som finns kvar med ut ur skogen. De granar som angreps 2018 och tidigare har inga barkborrar kvar och kan lämnas.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

_W5A5544