Gods på järnväg minskar

gods_pa_jarnvag_minskar

Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet.

Under samma period har mängden gods bara minskat med 5 procent, vilket betyder att transporterna blivit kortare. Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys. Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det lägsta på 5 år. Sedan 2010 har minskningen varit 12 procent.

Mängden gods som transporteras på järnväg följer inte samma utveckling som transport-arbetet. Under 2015 transporterades 65 miljoner ton gods vilket bara är 5 procent lägre än 2010 då godsmängden också var som högst. Sammantaget visar statistiken att varje ton gods i genomsnitt transporterades 317 kilometer i Sverige under 2015. Fem år tidigare var det 343 kilometer.