faktaruta_sodra_skogsravara_anlaggningsvarlden_0723

Peter Karlsson affärsområdeschef Södra Skog. Foto: Alexander Hall/Södra