Fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara

Södras bedömningar inför hösten visar på en fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara.

Efterfrågan på skogsråvara fortsätter under hösten. Föt att möta behovet från marknaden höjde skogsägarföreningen Södra priserna på energisortimenten från och med 1 september, medan prisnivån på sågbart och massaved kvarstår. Virkespriserna i Götaland ligger därmed kvar på historiska nivåer.

Södras bedömningar inför hösten visar på en fortsatt hög efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken. Det gäller främst sågbara sortiment och energisortimenten, där det tidigare marknadspremien på sågbart nu läggs in i grundpriset, medan det för energisortimenten införs en marknadspremie. Totalt genomför Södra prisjusteringar inom fem olika sortiment.

Peter Karlsson affärsområdeschef Södra Skog. Foto: Alexander Hall/Södra

– Vi ser att det fortsatt råder god efterfrågan på skogsråvara och vi har en stabilitet i våra industriers behov. Den här prisjusteringen är ett steg i att möta det, vilket stärker skogsgårdens lönsamhet. Samtidigt, med tanke på de osäkerheter som råder i vår omvärld och utvecklingen av det ekonomiska läget, är det svårt att blicka in i framtiden. Slutsatsen vi drar av det, är att vi även fortsatt behöver ha en hög grad av flexibilitet och fortsätta jobba med anpassade marknadspremier, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog. 

Från och med 1 september höjer Södra grundpriset för timmer, klentimmer och kubb, medan den tillfälliga marknadspremien för sågbart, som är gällande till den 31:a augusti, inte förlängs. Därtill införs en kontrakteringspremie på bränsleved och GROT och den befintliga marknadspremien för barr- och lövmassaved förlängs till och med årsskiftet.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se