Forsmark har fyllt 40 år

Taklagsfirande med utsikt över Stockholms norra skärgård 1980 kunde Forsmark 1 tas i bruk.
Foto: Göran Hansson/Forsmarks kraftgrupp

Den 10 december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift. Forsmarks kärnkraftverk har producerat fossilfri el i 40 år och levererar i dag en sjättedel av den el som konsumeras i Sverige.

På 1970-talet var Forsmark en av Nordens största byggarbetsplatser, och i mitten av 1970-talet var arbetsstyrkan 2 700 personer.

– Om man stannar upp och tänker på det är det rätt fantastiskt vad som åstadkommits här i norra Uppland, av människor med olika bakgrund och kunskaper. Alla forsmarkare, såväl dagens anställda som alla de som varit med och bidragit på olika sätt under byggtiden och de 40 år som vi producerat fossilfri el, har all anledning att vara stolta, säger Björn Linde som är vd på Forsmark.

Forsmark 1 har sedan starten 1980 producerat cirka 280 TWh el till marknaden, Forsmark 2 har stått för 275 TWh medan den yngsta och mest kraftfulla reaktorn, Forsmark 3, tidigare i höst har passerat 300 TWh el vilket endast åtta av världens kokvattenreaktorer gjort tidigare. Forsmark 3 är den reaktor som producerat mest el i Norden.

Årligen producerar Forsmarks kärnkraftverk cirka 25 TWh el. Det räcker till att försörja Storstockholm med el tre gånger om. Sedan starten 1980 har Forsmark levererat över 850 000 000 000 kilowattimmar el.

Vid slutet 1950-talet stod Vattenfall inför både ökad elkonsumtion och allt färre utbyggbara vattenkraftsresurser. Då började man utreda och undersöka lämpliga platser för kärnkraftverk. Vattenfalls första lättvattenreaktor skulle ligga vid Ringhals på västkusten. Den andra skulle enligt Vattenfalls tidiga planer ligga söder om Stockholm, utanför Trosa. Vattenfall köpte mark och skaffade de tillstånd som behövdes. Men regeringen ville hellre förlägga kärnkraftverket till Forsmark i Östhammars kommun och så blev det.

Med kärnkraften kunde det skapas sysselsättning, bostäder byggas, skatteunderlaget öka och kommunen få en rejäl skjuts. ”Glädjebudet om kärnkraft till Forsmark”, skriver Erik Löfström, byggnadschef i Östhammars kommun i sina dagboksanteckningar från 1970. Den 26 oktober samma år bifaller stadsfullmäktige i Östhammar Vattenfalls, eller dåvarande Vattenfallsverkets, ansökan om ”atomkraftsbygge” i Forsmark: ”Stadsfullmäktige finner det synnerligen angeläget att med kraft tillstyrka bifall till koncessionsansökan”, kan man läsa i yttrandet från Östhammars stadsfullmäktige.

Året därpå ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt och anläggningsarbetena av Forsmark 1 börjar i oktober 1971.

Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. 

I september 1980 uppgick arbetsstyrkan till
1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3. Det var då Nordens största byggplats. År 1985 togs Forsmark 3 i drift.

Vattenfall har skapat en fotoutställning om bygget av forsmark som man kan se här.

© Anläggningsvärlden 2021
info@anlaggningsvarlden.se

Forsmark var en av Nordens största byggarbetsplatser. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3. Foto: Göran Hansson/Forsmarks kraftgrupp