Fördjupad kunskap om granbarkborren

web_W5A3448

Hur kommer det sig att angreppen av granbarkborre ökar under extremt varma och torra somrar? Hur kan tillväxten i yngre och medelålders skog stärkas? Det är ett par av de frågor som forskare beviljats anslag för att undersöka närmare.

Vid sitt decembermöte 2018 delade Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning ut 5,4 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Sammanlagt har 12 miljoner kronor delats ut under 2018.

– Angreppen av granbarkborre orsakar stora problem för skogsbruket. Vi har nu beviljat medel till ett forskningsprojekt som kan fördjupa vår kunskap, vilket på sikt ger oss bättre förutsättningar till mer effektiva insatser, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har sedan starten 1995 delat ut 180 miljoner kronor för att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

– En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål, säger Göran Örlander.

Enligt Södras hållbarhetsmål ska den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter år 2050 vara 20 procent högre än 2015.

– Det är hög tid att produktionsfrågorna hamnar högt upp på agendan i klimatdiskussionen, säger Göran Örlander.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se