Färre arbetsplatsolyckor hos NCC

När NCC summerar vad som hänt sedan Awareness Day introducerades 2011 finns en klar trend att allt färre allvarliga olyckor inträffar på NCC när medarbetare ges mer ansvar för arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Tydliga rutiner, rapportering och uppföljning samt verktyg som Time Out och daglig säkerhetsgenomgång ger resultat, men säkerhetsarbetet måste fortsätta.

VA-arbete Vallåkra Helsingborg, ramavtal NSVA

– Vi har systematiskt byggt en stark säkerhetskultur där varje dag inleds med en säkerhetsgenomgång, vi har tydliga regler för skyddsutrustning och inte minst har vi gett våra medarbetare eget ansvar att säga stopp och avbryta arbetet om de upplever en osäker situation, säger Lars-Gunnar Larsson, Head of Health and Safety på NCC.

I tio års tid har NCC arrangerat Awareness Day den första onsdagen i september. Klockan 09.00 avbryts arbetet på samtliga NCC:s arbetsplatser i hela Norden för samtal om hur man tillsammans skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö. Temat är ”Säkert beteende” med fokus på rutiner och verktyg som stödjer en hälsosam och god arbetsmiljö.

– I vår bransch inträffar fortfarande alltför många olyckor och även dödsolyckor. Det kan vi inte acceptera, målet är inga olyckor. Vi vet också att arbetsplatser som pratar och diskuterar arbetsmiljön har långt färre olyckor och incidenter. Därför är det så viktigt att vi år efter år håller Awareness Day och att diskussionerna leder till fortsatt dialog så det dagliga arbetet på den egna arbetsplatsen blir säkrare, säger Lars-Gunnar Larsson.

Den senaste treårsperioden har de riktigt allvarliga olyckorna på NCC minskat med mer än 30% och på NCC görs nu en grundlig genomgång av samtliga olyckstillbud för att ytterligare öka kunskapen.

Awareness Day genomfördes för första gången 2011 och 2014 infördes verktyget Time Out där medarbetarna uppmanas att stoppa arbetet när de upplever en osäker situation. Sedan 2017 hålls dagliga säkerhetsgenomgångar inför dagens arbetsmoment på alla NCC:s byggarbetsplatser.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se