Engcon inför två års garanti på sina tiltrotatorer

Volvo EW160E_engcon_tiltrotator

Sedan hösten 2015 har Engcon erbjudit ett extra års garanti för de som registrerat sin tiltrotator samt följt ett uppsatt serviceprogram. Något som företaget menar har gynnat användaren.

– Vi är övertygade om att en tiltrotator som har dokumenterad service, likt en personbil med servicebok, kommer att hålla uppe sitt värde på en kommande andrahandsmarknad, menar Sten Strömgren, kommunikationsansvarig på Engcon Group.

Efter kundönskemål ändrar dock Engcon kravet om registrering och alla kunder erhåller två års garanti på alla tiltrotatorer levererade efter 1:a januari 2018 utan krav om registrering. Engcon uppmanar ändå sina slutkunder att fortsätta registrera sin tiltrotator.

– Att registrera sin tiltrotator innebär inte bara att kunden får en dokumenterad tiltrotator. Kunden får även fördelar med snabbare service, eftersom vi redan har all information vi behöver om tiltrotatorn då de ringer för support. Detta underlättar för alla parter säger Sten Strömgren.

Sten Strömgren berättar också att det serviceprogram som företaget tagit fram kommer att finnas kvar.

– Självklart behåller vi serviceprogrammet. De slutkunder som vill serva sina tiltrotatorer enligt vårt serviceprogram och dessutom registrerar det, kommer alltså ha fortsatt möjlighet att göra det.

Dokumenterad service gynnar värdet på andrahandsmarknaden, menar Engcon.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se