Eco Log ansöker om företagsrekonstruktion

Söderhamnsbaserade skogsmaskintillverkaren Eco Log ansöker om företagsrekonstruktion. Förhandlingar med förvaltare pågår som är beredd att skjuta till kapital.

Skogsmaskins-tillverkaren Eco Log i Söderhamn har på senare tid fått problem med likviditeten.  Den 24 november ansökte bolaget företags-rekonstruktion hos Hälsinglands tingsrätt.

Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. 

Under rekonstruktionen får företaget tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i svensk lag och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten under rekonstruktionen.

Enligt Eco Log är bakgrunden till likviditetsproblemen på en fördröjd corona-effekt. Företaget drabbades hårt av coronapandemin som ledde till ror i de globala försörjningskedjorna med komponentbrist som följd. Utöver detta har Rysslands invasion av Ukraina ytterligare orsakat oro på marknaden. De ökade materialkostnaderna och störningarna i leverantörskedjorna har resulterat i en fördröjning av vissa leveranser. Eftersom verksamheten är mycket kapitalintensiv drabbas bolaget extra hårt av fördröjda leveranser, vilket har tärt på Eco Logs likviditet.

– Det är ett tråkigt och tufft beslut att sätta bolaget i rekonstruktion men vi måste se långsiktigt och skapa hållbara förutsättningar för bolaget så att vi kan rädda jobb, verksamheten och framtida leveranser, säger Niklas Jonsson, vd på Eco Log.

Det finns långt gångna förhandlingar med Lazarus Industriförvaltning AB som är beredd att skjuta till nödvändigt kapital, men detaljer återstår. När formaliteterna är avklarade förvärvas en majoritet av Eco Log till Lazarus som har lång operativ erfarenhet av att vända utvecklingen för bolag i komplexa situationer.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se