Byggfakta: Lugnare ökningstakt i byggandet

Byggstarter av nyproduktionsprojekt ökade under mars enligt Byggfaktas Byggstartsindikator.

Mellan mars 2021 och mars 2022 ökade   Byggfaktas Byggstartsindikator med åtta procent. Det var den lägsta årliga ökningstakten sedan sommaren 2020.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkluisive anläggningar och infrastruktur, steg i mars med 0,7 procent, vilket är lägre än förra månadens nedreviderade 1,0 procent. Jämfört med samma månad förra året var årstakten 8,2 procent, också det lägre än förra månaden.

Antalet pågående projekteringar tyder visserligen på att byggandet kommer att fortsätta öka men osäkerheten kring konjunktureffekterna av kriget i Ukraina, de stigande räntorna och högre materialkostnader talar för att det kommer en inbromsning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Utfallet för Byggstartindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet ökar. Under mars steg bostadsindikatorn med 1,0 procent jämfört med nedreviderade 0,9 procent jämfört med februari. Jämfört med mars förra året var uppgången 12,1 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 14,2 procent för december.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.

-Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax över 60.000 bostäder under 2022, säger Tor Borg avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se