Blandad prisutveckling på skogsfastigheter i Sverige

Källa & grafik: Svefa AB.

Fastighetsrådgivarföretaget Svefa har tagit fram färsk statistik som visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2019. Nästan alla delar av landet har en positiv utveckling.

Södermanland är det län som kan uppvisa störst ökning, 5,4 procent, jämfört med föregående år. Dock finns det områden där trenden med ökande priser har brutits. I Uppsala län har skogsfastighetspriserna gått mot strömmen och sjunkit med 2,0 procent jämfört med 2018.

Den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har, även om tillväxttakten har mattats av, fortsatt även under 2019. Östergötland är det län med högst genomsnittlig prisnivå.

– Året har präglats av stora granbarkborreangrepp och ett trendbrott efter en längre tids högkonjunktur inom sågverks- och massaindustrin vilket resulterat i sänkta virkespriser för såväl timmer som massaved. Det är också intressant att se att vi nu har områden, som Uppsala, med en negativ marknadsutveckling, säger Paul Nord affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Källa & grafik: Svefa AB.
Källa & grafik: Svefa AB.