Billerud Korsnäs hinner inte köra in Alfridavirket

_W5A4842

Stormfällda granar som lämnas i de upplänska skogarna kan ge stor förökning av granbarkborre. Därför måste skogsbolaget Billerud Korsnäs ta bort sitt granvirket snarast, fastslår förvaltningsrätten. Skogsbolaget skyller på maskinbrist och att man saknar lagringsutrymme.

Den 2 januari drabbades stora delar av Uppland av stormen Alfrida som fällde uppemot 1,5 miljoner kubikmeter skog. Enligt Skogsstyrelsen finns stor risk att gran som blir liggande utgör yngelhärdar för granbarkborrar som massförökar sig om inte de stormfällda granarna avlägsnas från skogen.

Flera skogsområden i Upplands där det finns mycket stormfälld gran ägs och förvaltas av Billerud Korsnäs Skog & Industri. Företaget har enligt egna uppgifter vidtagit alla rimliga åtgärder för att få bort granarna, skriver Upsala Nya Tidning. Enligt företaget är det brist på maskiner och lagringsutrymme som medfört att stora delar av skog blivit liggande. Man har därför ansökt om anstånd med att köra iväg granvirket från skogar i Östhammars, Uppsala och Tierps kommun.

Med Skogsstyrelsen säger nej till anstånd och hänvisar till att granbarkborren förökat sig kraftigt i stora delar av landet.

Även förvaltningsrätten säger nej till anstånd. Granvirket måste bort. Att Billerud Korsnäs har brist på maskiner och lagringsutrymme anses inte som tillräckliga skäl för dispens.

Företaget har också ansökt om anstånd med att transportera bort tall som fälldes vid Alfridastormen. I det fallet finns risk att det kan utgöra förökningsmaterial för skadeinsikten större märgborre. Skogsstyrelsen har beviljat anstånd med att ta bort tall eftersom det för att upparbeta det stormfällda granvirket. Motiveringen är att granbarkborren orsakar mer skada än den större märgborren, skriver Upsala Nya Tidning.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se