Avverkningarna fortsätter minska

Foto: Per Eriksson.

Skogsägarna i Sverige anmälde i oktober en något mindre areal för föryngringsavverkning än under oktober förra året, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Anmälningarna ökade dock i Södra Norrland och Götaland.

Den totala anmälda arealen i oktober i hela landet uppgick till 27 552 hektar vilket är 2 procent mindre än i oktober 2019. Anmäld areal i oktober 2020 minskade med 18 procent i Norra Norrland och med 4 procent i Svealand. I Götaland ökade den anmälda arealen med 14 procent och i Södra Norrland med 2 procent, jämfört med oktober 2019.

Hittills i år har 218 167 hektar skog anmälts för avverkning vilket är 5 procent mindre än under de tio första månaderna förra året.

– Under hösten har statistik angående ansökningar om avverkning i fjällnära skogar efterfrågats allt mer. Skogsstyrelsen har därför som ambition att framöver kunna särredovisa dessa ansökningar. Då materialet ska hinna kvalitetsgranskas före publicering, innebär det att det tidigast kan presenteras med start vid vår kommande publicering den 15 december, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Under årets första tio månader var minskningen störst i Stockholms län (-33 procent), följt av Kronobergs län (-22 procent) och Skåne län (-21 procent). I sju län har den anmälda arealen ökat under samma period, jämfört med 2019. Störst är ökningen i Gävleborgs län (15 procent), vilket kan vara ett tecken på att granbarkborren sprider sig allt mer norrut.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se