Avancerad renovering av Uppsala domkyrka

Under en inspektion upptäcktes att rost letat sig in mellan gjutjärns- och smidesjärnsdelarna i de tio meter höga och 4,2 ton tunga tornspirorna på Uppsala domkyrka. När kyrkan 
renoverades på 1970-talet användes en traditionell byggställning, men den här gången har Svenska kyrkan köpt loss en 140 meter hög Liebherrkran – för övrigt Sveriges högsta  fristående byggkran.

Uppsala domkyrka är med sina  118,7 meter höga kyrktorn Östersjöregionens högsta kyrka. Sedan april förra året pågår arbetet med att renovera de över 10 meter höga och 4,2 ton tunga spirorna i de bägge tornens toppar. Arbetet leds av
PE Projektledning & Management
.

Det är ett unikt uppdrag och många inblandade professioner finns på plats för att göra jobbet som kommer pågå ytterligare 2-3 år.

För att det ska varamöjligt att renovera tornspirorna på tornen har det byggts en 140 meter hög tornkran framför kyrkan och för att den ska stå stadigt har det gjutits en tio gånger tio meter stor betongplatta som fungerar som fundament för kranen. När Uppsala domkyrka renoverades på 1970-talet användes en traditionell byggställning, men den här gången har Svenska kyrkan köpt loss en 140 meter hög Liebherrkran – för övrigt Sveriges högsta fristående byggkran.

– Den ska säljas sedan. Den har nog ett hyfsat andrahandsvärde, säger Viktor Wadelius projektledare på PE Projektering & Management

– Uppsala domkyrka har inte bara ett stort kulturhistoriskt värde, utan är en signaturbyggnad för hela Sverige. Det är många som bryr sig om kyrkan och vill att den ska bevaras många år framåt och det är ett stort ansvar och stora kostnader för kyrkan att ta hand om underhållet, säger Oscar Hahne, dokyrkoklockare vid Uppsala domkyrka.

För att komma åt tornkrönen har en utvändig byggställning med bygghiss upp till 52 meter monterats, därefter sker uppstigning genom befintlig spiraltrappa inne i tornen. På ungefär 90 meters höjd har en tillfällig ställning monterats. 

”Fågelburen” som den kallas är byggd nere på backen och väger cirka 7 ton och lyftes på plats av Liebherrkranen. När tornspiran på det norra tornet monterades ner togs även byggställningen ner och den 2 juni lyftes den på plats på det norra tornet så att arbetet med att montera ner den andra tornspiran kunde påbörjas.

Precis som Anläggningsvärlden skrev i höstas innebär arbetet stora utmaningar och nu har alltså det första av de två tornkrönen plockats ned. 

Projektledaren Viktor Wadelius beskriver kyrkans storhet. 

– Det är ett oerhört fint hantverk. Passformen mellan alla delar som träder i varandra är oerhört exakt. Det är otroligt imponerande att man för hundra år sedan lyckades resa de här tornen när vi i dag, med alla hjälpmedel man kan tänka sig, har svårt att demontera dem, säger Viktor Wadelius.

Byggställningen som är monterad vid det södra tornet är inte möjlig att flytta till det norra tornet eftersom gränden är för trång. 

Därför har det monterats en drygt 1 ton tung och 12,6 meter lång bro mellan Domkyrkans bägge torn. Fyra smeder och tre industriklättrare stod den 13 maj redo på 52 meters höjd för att ta emot bron och sätta fast den mellan de hål som tagits upp i plåttaket där teglet slutar.

– Genom bron kommer vi nu åt också det norra tornet. Bron kommer vara kvar där tills renoveringen är klar, säger Viktor Wadelius.

Renoveringen påbörjades i fjol och beräknas vara klar 2023. Enligt Viktor Wadelius är tornkrönen förhållandevis välbevarade för att ha suttit uppe på 118,7 meters höjd under många år, hårt utsatta för väder och vind.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Den sju ton tunga byggställningen ”fågelburen” nere på backen. Den lyftes upp på det norra tornet den 3 juni.
Den 140 meter höga Liebherrkranen är Sveriges högsta byggkran och ska säljas när arbetet med domkyrkan är klart.
På 52 meters höjd har 12,6 meter lång bro byggts mellan domkyrkans bägge torn.