Återställer våtmark med flytande grävmaskin

Foto: Våtmarkscentrum.se
Foto: Våtmarkscentrum.se

Under 2017 påbörjade Länsstyrelsen ett arbete där man använde en flytande grävmaskin för att rensa sjön från vattenaloe. Ungefär halva sjön åtgärdades då med lyckat resultat. Åtgärden kommer därför att fortsätta även i år och arbetet är nu igång.

Limsjön är ett Natura 2000-område och tillhör ett nätverk av skyddade områden som löper genom hela EU. Ända sedan 1980-talet har myndigheterna arbetat med att restaurera sjön och det pågår en ständig process för att förbättra förutsättningarna för fågellivet och besökare. Ett arbete som stött på stora utmaningar de senaste 7-8 åren i och med vattenaloens växande utbredning. Under 2016 påbörjades ett arbete med att försöka ta bort vattenaloen, men metodiken fungerade inte alls så arbetet fick avbrytas.

Nytt försök med ny maskin och metodik genomfördes 2017 och resultatet från detta har visat sig vara lyckat med en tydlig minskning av vattenaloen i de åtgärdade delarna av sjön. Nu har Länsstyrelsen därför beslutat sig för att fortsätta genomföra det större grävningsarbete som påbörjades 2017 i ett försök att forsla undan den vattenaloen som finns kvar.

– Vi kommer precis som under förra året att använda en flytande grävmaskin med en bred specialbyggd grävskopa som kommer att samla ihop vattenaloen och lägga den främst i bankar längs strandkanterna. Vi hoppas att få bort vattenaloen och återställa sjön till den fina fågelsjö som den en gång var, säger Tobias Ekendahl, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Arbetet utförs i samarbete med Svenskt Våtmarkscentrum som är ett nätverk där man samlat kunskap och erfarenhet med specialisering på våtmarksfrågor. I samarbetet ingår LVR AB, Sunnanäng Miljömedia, Firma Hans von Essen och Miljöbyrån i Söderhamn.  Schaktningsarbetet påbörjades den 7 augusti och förväntas pågå till och från i området under ca 2 veckor.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se