Aska ger växtkraft till skogen

Växjö Energi, Peter Philipsson. Foto: Jonas Ljungdahl

Fjärrvärmen i Växjö produceras av 100 procent biobränsle. Askan som blir över återförs till skogen och skapar förutsättningar för ett långsiktigt skogsbruk. Hela 5 000 ton aska återfördes till de småländska skogarna under 2019.

– Det känns fantastiskt bra. Tack vare att vi sprider askan i skogen skapas ett naturligt kretslopp som återför näring till marken. Det ger bättre förutsättningar för tillväxt i nästa generation skog och minskar försurningen, säger Peter Philipsson, som är driftsupportchef för Kraft och värme på Växjö Energi.

När biobränslet har blivit till värme och el i Sandviksverket återstår en näringsrik aska som Växjö Energi återför till skogen.

Det bildas två typer av aska när biobränslet förbränns i kraftvärmeverket – bottenaska och flygaska. Flygaska är stoftet från förbränningen som samlas upp i kraftvärmeverkets elektrofilter och sedan återförs och sprids för att göra nytta i skogen. Bottenaska består till större delen av sand och den kan användas som fyllnadsmedel.

– För att skogen ska må riktigt bra är det viktigt att tänka långsiktigt. Vår målsättning är att alla näringsämnen vi tar från skogen ska ges tillbaka där de hör hemma i och med att askan återförs till skogarna, säger Peter Philipsson.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se