Årets Säkerhetsinitiativ till Johan Adolfssons Skogstjänst

På bilden syns Martin Holmgren, VD på Stora Enso Skog, Johan Adolfsson VD Adolfssons Skogstjänst, skyddsombud Johan Andersson och Pernilla Furstedt som är personal-, inköp- och logistikansvarig.
På bilden syns Martin Holmgren, vd på Stora Enso Skog, Johan Adolfsson vd Adolfssons Skogstjänst, skyddsombud Johan Andersson och Pernilla Furstedt som är personal-, inköp- och logistikansvarig.

Skyddsombud som arbetar för att minimera olyckorna och öka säkerheten, och genomförda utbildningar för en bättre arbetsmiljö. Stora Enso Skogs utmärkelse Årets Säkerhetsinitiativ för 2019 går till Johan Adolfssons Skogstjänst AB  i Svärdsjö.

– Adolfssons föregår med gott exempel och är ett föredöme bland våra entreprenörer när det kommer till arbetsmiljöfrågor, säger Martin Holmgren, vd på Stora Enso Skog.

Det finns många risker med att jobba inom skogsbruk. Till exempel kan man bli träffad av fallande föremål eller bli klämd, men det är också vanligt med skador som beror på att man halkat eller snubblat eller att man gjort sig illa i samband med arbete runt skogsmaskinen. Adolfssons Skogstjänst har under flera år arbetat strukturerat med att förbättra säkerheten och arbetsmiljön för sina 18 anställda, men det senaste året har man gjort många förbättringar för att förebygga olyckor. Bland annat har representanter från företaget gått utbildningen Bättre Arbetsmiljö och  man tillsatt ett skyddsombud.

– Skyddsombud är jätteviktigt. Det är en av våra maskinförare som är säkerhetsansvarig och han gör också skyddsronder, berättar Johan Adolfsson, vd på Johan Adolfssons Skogstjänst.

Det kan vara svårt för mindre företag att jobba med säkerhet. Det tar tid och det kostar pengar.

–Vårt råd är att man strukturerat lyfter säkerhet och arbetsmiljöfrågan på möten och att det finns en ständig dialog så att man kan reda ut det som går fel. Det finns lättanvända hjälpmedel för att rapportera, dokumentera och analysera händelser. Vi har gått från att rapportera på papper till att istället använda en mall i telefonen, berättar Johan Adolfsson.

-Varje insats som görs för säkerheten kan faktiskt rädda liv. Alla som arbetar åt oss ska komma hem säkert varje dag, och vi vill uppmuntra våra entreprenörer att arbeta med säkerheten. Det känns bra att i detta sammanhang lyfta fram det arbete Adolfssons Skogstjänst har gjort, säger Martin Holmgren.

Motivering till 2019 års utmärkelse:”Årets Säkerhetsinitiativ 2019 delas ut till Johan Adolfssons Skogtjänst AB för att på ett föredömligt sätt arbetat med säkerhet och arbetsmiljö genom att bland annat uppmuntra tillsättande av skyddsombud bland maskinförare, och delta i utbildningen Bättre Arbetsmiljö”. Utmärkelsen Årets Säkerhetsinitiativ består av ett diplom, en gåva, blommor och 15 000 kronor som pristagaren får skänka till valfritt välgörande ändamål. Johan Adolfssons Skogstjänst har valt att skänka summan till Hjärt-Lungfonden.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se