AI visar vägen i kommunala byggprocesser

Kommuner som Umeå tar fler kliv mot ett digitalt arbetssätt. – Om tre år tror jag att generativ design har blivit en ganska vanlig metod i detaljplanearbetet, säger Håvard Haukeland, vd för Spacemaker.

I projektet DigiGrow prövas nya metoder för att jobba snabbare och mer digitalt i kommunala byggprocesser. 

– Som pilotkommun har Umeå fått använda olika verktyg för generativ design på befintliga detaljplaner. Spacemaker var enklast att arbeta med menar Fredrik Björkman, kartingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Umeå.

Projektet DigiGrow är ett initiativ för att digitalisera samhällsbyggnadsprocesserna i Sveriges kommuner. Umeå kommun är tillsammans med Alingsås och Linköping piloter i projektet och har under projektåret fått prova nya metoder och verktyg för att införa ett digitalt arbetssätt. En särskild teknik som prövats är generativ design, där detaljplanens data bearbetas digitalt för att generera de mest optimala lösningarna.

Arbetsgruppen från Umeå använde data för en detaljplan som fick laga kraft förra året, ett bostadskvarter i en centralt belägen stadsdel. Här jämfördes två verktyg och Spacemaker blev mycket uppskattat av arbetsgruppen då det upplevdes som mest lättarbetat och gick snabbt att komma igång med. Det var också det verktyg som erbjöd AI.  

Spacemaker är en platsinformationsplattform som kombinerar automatiserade data, AI-driven design och realtidsanalys med ett projekthanteringsverktyg. Plattformen erbjuder redan funktioner som ljud- och dagsljusanalys, skissverktyg, samarbete och mycket mer.

– Vi kunde enkelt laborera med olika parametrar för kvarteret och se resultatet förändras direkt på skärmen, till exempel hur bullernivåer, solljus och boendeytor påverkades, säger Fredrik Björkman, kartingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Umeå.

En fördel med generativ design är att det går snabbare att ta fram flera olika förslag i de tidiga skeden av planeringsprocessen. Med AI går det också att arbeta parallellt med att analysera stora mängder data och att på några minuter föreslå olika alternativ. Att jämföra med traditionella utredningar och analyser som kan ta månader att få fram.  

– Det som krävs för att tillämpa Spacemaker är en digital detaljplan, en markmodell och lite annan relevant data. Sen kan man samla byggaktörer och andra enheter inom kommunen för att utvärdera sånt som byggnadernas skala och volymer, förklarar Fredrik, som menar att detta både skapar transparens och underlättar dialogen med alla inblandade.

– På samma vis som företag idag arbetar med innovation och produktutveckling behöver kommunerna jobba snabbare och mer iterativt. Att skapa prototyper är då en smart metod som behöver komma in i kommunernas utvecklingsarbete i större utsträckning. Detta är en sak vi vill stimulera med DigiGrow, säger Agnes Sävenstedt är projektledare för DigiGrow.

För Spacemaker är det viktigt att kommuner börjar testa visualisering och AI i sin stadsplanering, så fler upptäcker vad tekniken kan innebära för dem i praktiken.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

– Vi kunde enkelt laborera med olika parametrar för kvarteret och se resultatet förändras direkt på skärmen, t.ex hur bullernivåer, påverkades säger Fredrik Björkman, kartingenjör på Umeå Kommun.
Fredrik Björkman, kartingeniör på Umeå Kommun.