16 miljoner kronor till skogsforskning

_DSF1390

Med finansiering från Skogssällskapet ska bland annat äganderätten analyseras, kunskap om nyckelbiotoper sammanställas, brandens påverkan på markvegetationen undersökas och en metod för att prioritera vilka diken som behöver underhåll för att öka trädens tillväxt tas fram.

22 projekt får i år sammanlagt 16 miljoner kronor i anslag från Stiftelsen Skogssällskapet.

– Vinsterna från Skogssällskapets affärsdrivna verksamheter blir till verklig nytta eftersom vi återinvesterar dem i kunskapsutveckling. I år är anslaget rekordstort, 16 miljoner kronor, vilket känns roligt och spännande, säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef.

Ett av de projekt som beviljats är en historisk jämförelse av hur äganderätten har sett ut och hur den har debatterats. Syftet är att visa om det i dag pågår en ”glidning” i synen på skogsägande, och vad denna i så fall består av.

– Projekten Skogssällskapet finansierar i år har en bred spännvidd – från skogshistoria till praktiskt brukande i skogen, säger Lotta Möller.

Interaktiv film finns också med i listan över beviljade anslag, där Skogforsk ska ta fram en undervisningsfilm om naturhänsyn på hyggen.

Som en del av årets anslag har också ett treårigt avtal mellan Skogssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet undertecknats, där Skogssällskapet garanterar stipendier till tre studenter från de baltiska länderna varje år till Euroforester-masterprogrammet.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se