Byggmaterialvärdet visar tillväxt under första kvartalet

Analysföretaget Navet Analytics beräknar varje kvartal det totala byggmaterialvärdet kopplat till ny- och ombyggnad av bostäder samt privata och offentliga lokaler. Rensat för installationsmateriel beräknas det första kvartalets byggmaterialvärde ha uppgått till drygt 17 miljarder kronor.

Om takten i ny- och ombyggnadsinvesteringarna håller i sig under resten av året, skulle det kunna innebära en tillväxt för byggmaterialvärdet med 15 procent jämfört med helårsvolymen 2019. Uppgången under första kvartalet berörde flertalet sektorer på byggmarknaden med undantag för bostadsbyggandet och ombyggnad av kontor och handel. Navet Analytics räknar med att ökningstakten dämpas under resten av året med hänsyn till konjunkturutvecklingen och Coronapandemins effekter.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: