Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp

Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning . På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp. Foto: Per Eriksson
Granbarkborren har nu börjat sin huvudsvärmning i hela landet. Det visar Skogsstyrelsens svärmningsövervakning . På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren ha förstört 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp. Foto: Per Eriksson.

En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation. Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller.

– Vi hade hoppats att den nya generationen granbarkborrar som kläckts i år skulle gå ned i marken och övervintra vilket är det normala, men vi ser tyvärr på flera platser runt om i södra Sverige att de istället börjat angripa träd. Därmed inträffar det vi hoppats slippa: en andra våg av angrepp, säger Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på insekter.

Förra året gjorde det varma och torra vädret under sommaren att även den andra generationen granbarkborrar angrep träd istället för att gräva ned sig i marken. Det bidrog i stor utsträckning till angreppens omfattning.

– I värsta fall får vi kanske dubbelt så stora skador på våra skogar jämfört med förra året då 2,5 miljoner kubikmeter skog skadades av angrepp bara i Götaland, Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på insekter.

Årets huvudsvärmning kulminerade i juni men de senaste veckorna har antalet baggar stigit igen i en del fällor som ingår i Skogsstyrelsens svärmningsövervakning, främst i södra Sverige. Trots blötare och kallare väder denna sommar tycks den andra generationens granbarkborrar även i år orsaka skador i relativt stor omfattning. Förra sommarens torka påverkar fortfarande skogarna och gör att granarna är mer mottagliga för angrepp.

– Det är väldigt viktigt att skogsägaren regelbundet tittar över sin skog. De färska angreppen finns i de flesta fall nära de träd som angreps i maj och juni. Hittar man rödbrunt gnagmjöl under granar med grön krona, då gäller det att avverka och få ut träden så fort som möjligt, säger Gunnar Isacsson.

På grund av den torra och varma sommaren förra året uppskattas granbarkborren då ha förstört totalt 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp. Skadorna beräknas bli minst lika stora eller större i år.

– I värsta fall får vi kanske dubbelt så stora skador på våra skogar jämfört med förra året då 2,5 miljoner kubikmeter skog skadades av angrepp bara i Götaland, men skadenivåerna kommer att kunna uppskattas säkrare efter inventeringen senare i höst, säger Gunnar Isacsson avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: