Så kan rivningsmaterial bli en resurs

I januari gick starten för ett nytt projekt som ska tillgängliggöra och återbruka material och byggnadsdelar från rivningsobjekt för både ny -och ombyggnation, i en systematiserad process. Projektet har fått forskningsstöd från Vinnova UDI, Utmaningsdriven Innovation, samt det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Arkitektbyrån Codesign, byggföretaget NCC och det statliga … Fortsätt läsa Så kan rivningsmaterial bli en resurs