Så desinficerar du förarhytten på din maskin

Spridning av Covid-19 kan förekomma från nästan alla slags ytor och material i vår omgivning. I hytten som oftast flera förare, maskinägare, mekaniker och så vidare vistas i kortare eller längre tid, finns en förhöjd risk för smittan att spridas mellan människor. Med ganska enkla åtgärder kan och ska vi därför minska risken för spridning avsevärt.

Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet.