DSCF2499

Stark konjunktur i skogen satte fart på skotarförsäljningen 2017

Skotarmarknaden 2017 kan nu summeras och det har varit ett bra år i Sverige för de flesta maskintillverkare. Det registrerades 31 fler skotare under 2017 än året innan och ökningen (+10 procent) kan tillskrivas det andra halvåret som varit särdeles starkt. Totalt har 331 skotare (med mer än 8 tons lastvikt) registrerats under året jämfört med 300 under 2016.
DSCF0825.JPG

Stark efterfrågan på lastbilar i Europa

I november 2016 ökade efterfrågan på nya lastbilar i EU med 13,2 procent till 203.799 enheter, efter en nedgång i oktober. Tillväxten är kraftig i alla segment och på alla större marknader. Den italienska marknaden uppvisade den största ökningen (+ 70,2%), följt av Frankrike (+ 15,0%), Spanien (+ 14,2%), Storbritannien (+ 3,7%) och Tyskland (+ 1,8%). Det visar statistik från branschorganisationen Acea.