uppkopplade_fordon_varnar_for_halka

Uppkopplade fordon varnar och förutser halka

I vinter rullar cirka 200 bilar med ett nytt system som varnar för halka. Halkvarningssystemet Road Status Information, RSI, förutser och beskriver var och när halt väglag uppstår. Tekniken ska på sikt bidra till effektivare vintervägunderhåll, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.