Så desinficerar du förarhytten på din maskin

Spridning av Covid-19 kan förekomma från nästan alla slags ytor och material i vår omgivning. I hytten som oftast flera förare, maskinägare, mekaniker och så vidare vistas i kortare eller längre tid, finns en förhöjd risk för smittan att spridas mellan människor. Med ganska enkla åtgärder kan och ska vi därför minska risken för spridning avsevärt.