Ökad elförbrukning i svenska hushåll när fler arbetar hemifrån

En ny studie från klimatkontrollföretaget Tado visar att vi i Sverige ökade elförbrukningen hemma med fem procent förra månaden jämfört med mars 2019. Med en genomsnittlig skillnad i utomhustemperatur på bara 1°C spelade troligtvis vädret en obetydlig roll. Skillnaden beror istället till stor del på den stora ökningen av att flera arbetar hemifrån i coronavirustider.

Så desinficerar du förarhytten på din maskin

Spridning av Covid-19 kan förekomma från nästan alla slags ytor och material i vår omgivning. I hytten som oftast flera förare, maskinägare, mekaniker och så vidare vistas i kortare eller längre tid, finns en förhöjd risk för smittan att spridas mellan människor. Med ganska enkla åtgärder kan och ska vi därför minska risken för spridning avsevärt.