Sveriges Åkeriföretag kritiska mot Postnords ägarstöd

postnord_sveriges_akeri

Nyss meddelades att avtalet som genererar två miljarder kronor till det krisande bolaget PostNord slutits. Det skattefinansierade kapitaltillskottet underminerar den fria marknaden anser Sveriges Åkeriföretag.

– Driftstörningarna i postdistributionen har inte undgått någon, och på åkerisidan befinner sig PostNord i direkt konkurrens med åkerier som inte kan utlösa någon statlig nödraket. Den danska och den svenska staten bär ansvaret för marknadspåverkan som kan vara otillbörlig, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Avtalet som slöts den 20 oktober ska enligt Regeringens pressmeddelande stärka bolagets finansiella ställning. Totalt skjuter den svenska staten till 400 miljoner kronor; och den danska staten ett än större tillskott för att täcka upp för stora omkostnader vid uppsägning av den personal som på grund av digitalisering måste sägas upp.

– Det är skandalöst att ett statligt ägt bolag kan missköta sitt uppdrag och med hjälp av skattemedel lösa finansiella problem. Statens dopning av marknaden är djupt skadlig och eldar på den prispress som försvårar för seriösa åkerier, avslutar Rickard Gegö.

© Anläggningsvärlden 2017
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: