Peab förvärvar prefabföretag

kvv

2017 tecknade Peab avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i AB Smidmek i Eslöv. Smidmek, som sedan dess varit en del av Byggsystem inom affärsområde Industri, levererar totallösningar för prefabricerade stommar i betong och stål samt tunnplåtskonstruktioner till byggnadsindustrin och övrig industri.

Som intern underentreprenör har bolaget integrerats väl i Peab samtidigt som en stor extern kundbas bibehållits. Smidmek  levererar och monterar prefabricerade betong och stålstommar.
Man utför även tunnplåtskonstruktioner. Bolaget har haft en hög tillväxt och en mycket positiv utveckling sedan förvärvet.

I samband med förvärvet slöts avtal om att resterande 40 procent av aktier skulle förvärvas inom en viss fastställd tid. Till följd av detta har bolaget till fullo varit konsoliderat i Peab.

Priset på resterande aktier grundas på företagets utveckling och intjäningsförmåga. Då företaget utvecklats bättre än bedömt innebär det ett högre pris på de resterande aktierna. Utifrån Peabs val av redovisningsmetod vid denna typ förvärv innebär det att effekten av förvärvet ska redovisas via resultaträkningen. Därav kommer resultatet inom affärsområde Industri att påverkas med minus 47 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2019.

– Tack vare en erfaren organisation har förvärvet tillfört Peab viktig kompetens inom stommar och vi är glada över att nu kunna slutföra det sista steget i affären. Verksamheten har integrerats väl och utvecklats mycket bra, till och med över förväntan, samtidigt som vi har utökat verksamheten med fler etableringar säger Johan Dagertun, Biträdande affärsområdeschef Industri.

Ny vd för Smidmek blir Victor Hallberg, som tidigare haft rollen som vice vd för bolaget. Han tillträder tjänsten från och med den 1 januari 2020.

© Anläggningsvärlden 2019

Dela: