Oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen

_W5A2837

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren.

Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni.

Högkonjunkturen bedöms ändå bestå i år, men den ebbar gradvis ut nästa år. Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020. Det faktiska offentligfinansiella sparandet minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur.

Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt Konjunktur­institutets beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. Enligt Konjunktur­institutets beräkningar innebär detta att det strukturella, det vill säga det konjunkturjusterade, offentligfinansiella sparandet blir nära noll nästa år.

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Näringslivets- och bostadsinvesteringarna minsjar kraftigt. Foto: Konjunkturinstitutet.
Näringslivets- och bostadsinvesteringarna minsjar kraftigt. Foto: Konjunkturinstitutet.
Dela: