Oförändrad naturgrusskatt

_W5A5757

Finansdepartementet fastställde den 7 november 2019 naturgrusskatten för år 2020. Naturgrusskatten för år 2020 är oförändrad på samma nivå som för 2019, 16 kronor per ton.

Den förra regeringen införde en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten höjs motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), med ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hela krona.

Avrundningen gör att naturgrusskatten i detta fall är oförändrad trots den regelmässiga uppräkningen.

Källa: SBMI

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: