Nya krav på att återvinna byggavfall

Byggavfall

Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt.

– Med de nya gemensamma kraven vill vi göra det lättare för våra byggentreprenörer att förebygga och hantera avfall. Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag. För att även förebygga avfall ingår tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen.

– Vi strävar ständigt efter att minska våra utsläpp av växthusgaser och har som mål att vara klimatneutrala år 2030. Att minimera byggavfallet är en viktig del i det arbetet, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem.

Några av kraven är: rutiner för hur mängden avfall ska minimeras. Nivåer för materialåtervinning och andelen deponi. Ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen.

– Med den här gemensamma satsningen vill vi sända en tydlig signal till marknaden att vi har ett starkt fokus på att förebygga och återvinna avfall från våra byggarbetsplatser, säger Johanna Wikander, hållbarhetschef på Stockholmshem.

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se

Dela: