untitled

Oilquick AB

Hede finnflovägen 6
824 31 Hudiksvall

0650-153 40
www.oilquick.com
information@oilquick.com

OilQuick AB har specialinriktning på helautomatiska redskapsfästessystem för grävmaskiner, hjullastare, truckar, materialhanteringsmaskiner och kranar. Produkterna marknadsförs och säljes under varumärket OilQuick. Vi har valt att själva tillverka våra produkter. Detta gör att vi kan kvalitetssäkra och äga ledtider och på så sätt bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Det generar även ett bättre samarbete med vår konstruktionsavdelning och bättre möjlighet att utveckla våra produkter