Effektiv grävmaskinsburen markberedare firar 10 år

bsm_verkstad_markberedare

2009 lanserade ett grävarbaserat markberedningsaggregat som utvecklades av Skogsforsk och BSM Verkstad i Alvesta. Aggregatet var i första hand avsett för inversmarkberedning, men kan även höglägga och fläckmarkbereda. I en praktist test gav det cirka 90 procent godkända planteringspunkter.

Inversmarkberedning utvecklades för cirka 30 år sedan av professor Göran Örlander, då vid SLU. Metoden innebär att man gräver upp en torva som vänds och läggs tillbaka i gropen i uppochnervänt läge. Det ger en bra etablering av plantorna och hög tidig tillväxt.

Inversmarkberedning hade inte tillämpats praktiskt, eftersom det inte hade funnits någon fungerande teknik. 2006 startade därför Skogsforsk ett projekt för att utveckla maskinell inversmarkberedning.

det utvecklingsspår man valde födde ett aggregat som monterades på en grävmaskin. Det kallades under utvecklingen ”Karl-Oskar” men kom ut på marknaden under namnet MBA 16/800.

Aggregatet kan markbereda på flera olika sätt, därför kan föraren ståndortsanpassa varje enskild planteringspunkt.

Maskinen arbetar intermittent, det vill säga står still när den markbereder. Därför tar det längre tid att markbereda ett hektar än med t.ex. en kontinuerligt arbetande skogsharv. Å andra sidan får man en hög kvalitet på markberedningen, visade en uppföljning.

2006 startade Skogforsk ett projekt för att utveckla inversmarkberedningen. Projektet arbetar med två parallella utvecklingsspår. Det ena var ett grävmaskinmonterat aggregat för intermittent inversmarkberedning, där marken mellan planteringspunkterna lämnas ostörd.

Aggregatet utvecklades i samarbete med BSM AB i Alvesta, som tillverkar skopor och annan kringutrustning till grävmaskiner. Målet var att utveckla ett lätt, smidigt, enkelt, robust och billigt aggregat. Våren 2009 lanserades aggregatet, MBA-16/800, på marknaden. Det kan, förutom att inversmarkbereda, även höglägga och fläckmarkbereda.

Det andra utvecklingsspåret var en modifierad skogsharv med en extra harvtallrik som lägger tillbaka den uppharvade tiltan upp och ner i harvspåret.

Länk till BSM Verkstads AB

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se

Markberedning

Dela: