Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt.
Foto: Per Eriksson

Starkast tillväxt för privata lokaler

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av cirka 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent.
anvanda_mer_skog

”Vi måste använda mer skog”

På konferensen Biobase som arrangerades på Piteå Science Park sammanfattades den 23 november med tydlighet kring vikten av dialog, att samlas i konferenser som den här men efterlyste också viktiga beslut.