anvanda_mer_skog

”Vi måste använda mer skog”

På konferensen Biobase som arrangerades på Piteå Science Park sammanfattades den 23 november med tydlighet kring vikten av dialog, att samlas i konferenser som den här men efterlyste också viktiga beslut.